panorama van Schellingwoude
Artists Impressions van Waterbuurt West

Veel gestelde vragen

Voor antwoord klik op betreffende vraag

Hoe krijg je de nutsaansluitingen op een drijvende woning?

U koopt de drijvende woning in Waterbuurt West volledig aangesloten op gas, water, elektra en het riool. In de steigers liggen ook de leidingen van KPN en UPC, zodat u zelf kunt bepalen bij welk bedrijf u een telefoon-, data- en televisieaansluiting aanvraagt.
      
Geen stadsverwarming voor de drijvende woningen, dus u kunt hier nog koken op gas!
Alle leidingen worden in een bak onder het steigerdek aangevoerd.
Elke woning heeft een meterkast op de steiger.
Vanuit die meterkast gaan de geïsoleerde en flexibele leidingen de waterwoningen in.
Het afvalwater wordt in de woning door een volledig automatisch werkend systeem naar de persleiding onder de steiger weggepompt.

De dijkwoningen langs de Haringbuisdijk zijn aangesloten op het stadsverwarmingsnet van IJburg. Koken vindt elektrisch plaats.

Kun je ook een normale hypothecaire lening krijgen op drijvende woningen?

Ja, u kunt een 'normale' hypothecaire lening krijgen echter met een dubbele inschrijving (de kavel in het normale register en de woning in het 'scheepsregister').

De voorwaarden en de rente wijken niet of nauwelijks af van een hypothecaire lening voor een 'landwoning'. Enkele banken komen bovendien met een speciaal op deze drijvende woningen toegesneden hypotheekproduct.

Zijn de drijvende woningen in Waterbuurt West roerend of onroerend goed?

De drijvende woningen worden nu beschouwd als roerend goed. De woningen drijven op een erfpachtkavel. Dat is gunstig voor de koper want de rechtszekerheid is veel groter dan bij andere ligplaatsen. 

Erfpacht is een veel sterker recht dan de precario-ligplaatsen.
De drijvende woning wordt dus ingeschreven in het 'scheepsregister' bij het kadaster en de
waterkavel in het 'normale' register.

Is een drijvende waterwoning net zo veilig als een landwoning?

Ja, een waterwoning op een betonnen bak van goede kwaliteit is gegarandeerd waterdicht en oersterk. Geen openingen onder water en dus altijd lekvrij. De beton is bestand tegen vorst en kan zonder problemen in het ijs liggen.

U kunt ’s winters zo vanuit uw woning het ijs op. Alleen op locaties waar zware ijsgang of kruiend ijs kan voorkomen zoals rivieren en IJsselmeer moeten speciale beschermende maatregelen genomen worden. In de Waterbuurt zijn geen speciale maatregelen nodig.

 

Hoe diep ligt de drijvende woning?

De diepgang hangt af van het totaalgewicht van bak, opbouw en inrichting. Doordat de inboedel maar een klein deel van het totaalgewicht vormt, is de invloed daarvan op de diepgang overigens maar enkele centimeters.

De drijvende woningen in de Waterbuurt West komen op ongeveer 1,5 meter diep te liggen wanneer ze eenmaal zijn bewoond. De onderzijde van de drijvende woning ligt dan nog ongeveer 1 meter boven de bodem van de Waterbuurt.

Maakt het uit hoeveel meubels je hebt en waar je alles neerzet?

Zoals elke woonbootbewoner weet is dit een verschil met een landwoning. De waterwoning moet je soms bij de inrichting enigszins uittrimmen, zodat hij onder normale omstandigheden in balans is en niet scheef ligt of te hoog of te laag.

Verder is het gunstiger om hele zware delen van de inboedel (bijvoorbeeld een volle
boekenkast!) zo centraal en laag mogelijk te plaatsen en lichtere huisraad op de hoogste laag.

De hoogspanningslijn die dwars door IJburg loopt, gaat ook langs de Waterbuurt. Is dat een gezondheidsrisico?

Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de effecten van magnetische velden van
zendmasten, mobiele telefoons, tramleidingen, hoogspanningsmasten, computerschermen, tv's en ga zo maar door. Op IJburg wordt geen risico genomen door de Gemeente Amsterdam.

De afstand tussen de leiding en de dichtstbijzijnde woningen op IJburg is minimaal 50 meter. Op die afstand zijn de magnetische velden al zo zwak dat dit als volkomen veilig wordt beschouwd.


De Gemeente hanteert daarbij het zgn. voorzorgprincipe: de allerlaagste en veiligste grens (0,4 Micro tesla) wordt als norm aangehouden. Overigens zullen er altijd mensen zijn die er geen enkel probleem mee hebben en mensen die dat wel hebben.

Waar laten we onze auto als we een Waterwoning hebben?

Ook de kopers van de Waterwoningen kunnen tegen aantrekkelijke prijzen eigen parkeerplaatsen in de garage van het Kadegebouw kopen.

Moeten we onze fietsen in de gang van de woning stallen?

Dat hoeft niet, er zijn afsluitbare fietsenstallingen in de onderdoorgangen van Het Kadegebouw, voor de woningen aan de steigers en de dijk.

Kan ik mijn fiets tegen de reling op de steiger stallen?

Nee, alleen al voor de veiligheid en leefbaarheid van u en anderen, kunnen er geen fietsen of andere zaken op de steigers worden gestald.

Hebben jullie ook vrije kavels om zelf een drijvende woning op te leggen?

Vrije waterkavels in Amsterdam biedt de gemeente zelf aan. U kunt bij ons informeren naar de beste mogelijkheden voor uw individuele drijvende huis op zo'n kavel.

Waar kan ik met mijn sloep naar toe?

Door het sluisje van de Waterbuurt naar het Buiten IJ en u kunt overal naar toe:
Amsterdam, de grachten in, maar ook naar Pampus, Muiden, het IJsselmeer en de Randmeren.

De eerste tijd zal de sluis (en zonodig de brug) bediend worden, later bij goede kwaliteit van
het binnenwater zal de sluis open staan en vaart u direct door naar buiten.
Heeft u een zeilboot met een vaste mast dan moet de brug ook omhoog.

Heb ik last op mijn terras van mijn dijkwoning van de schaduw van het Sluishuis?

Het Sluishuis ligt ten Noordwesten van de Haringsbuisdijk, zodat er weinig schaduw van het
Sluishuis op de gevels van de dijkwoningen valt. Er is een bezonningstudie gemaakt, die aangeeft welke schaduw het Sluishuis geeft op de gevels van de dijkwoningen. 

De studie is voor 4 dagen in het jaar (21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december) en op deze dagen voor verschillende tijden gemaakt. In de zomer liggen een paar dijkwoningen vanaf ongeveer 19.00 uur in de schaduw van het Sluishuis. 

Bij de makelaar is de volledige studie in te zien.