panorama van Schellingwoude
Luchtfoto van de Waterbuurt West locatie

Betrokken partijen

Ontwikkelaar:

Ontwikkelingscombinatie Waterbuurt West v.o.f.

Ontwikkelingscombinatie Waterbuurt West v.o.f. is een samenwerking van Olympus Ontwikkeling B.V. en Het Waterhuis B.V.

Stedenbouwkundig idee

Architect Waterwoningen:

Hoofdaannemer drijvende woningen:

Hoofdaannemer dijkwoningen en paalwoningen:

Architect Kadegebouw:

Hoofdaannemer Kadegebouw: